ขานรับ ก.ศึกษาธิการ ห้ามไล่ออกนักเรียนตั้งครรภ์ แนะจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

นางสุภัชชา สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.ออกมาขานรับการแก้ไขปัญหาแม่วัยใส หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียน หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสาระสำคัญว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา ตั้งครรภ์ ขณะศึกษาอยู่โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ต้องไม่ให้นักเรียน หรือนักศึกษาออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา โดยให้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ ให้ได้เรียนต่อด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้หยุดพักการศึกษาในระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดเพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสมกับแม่วัยใส

การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ครั้งนี้ โฆษกกระทรวง พม.เห็นว่าจะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือผิดพลาดพลั้งไป ไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ต้องลาออกกลางคัน แต่ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จะเข้าไปร่วมกันดูแล ร่วมกับโรงเรียน ที่จะต้องประคับประคองและให้โอกาสเด็กๆ ที่เป็นแม่วัยใสได้เรียนต่อและมีทางเลือกในการใช้ชีวิตต่อไป และสังคมต้องปรับแนวคิดไม่กระทำซ้ำเติมปัญหา เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแม่วัยใส จำนวนไม่น้อยที่หาทางออกไม่ได้ ต้องยุติการตั้งครรภ์ หรือทำแท้ง แต่ถ้าผ่อนคลายกฎเกณฑ์ ให้โอกาสเด็กๆ ได้เรียนต่อ ไม่ไล่ออก แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็เป็นการช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจ ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจให้เด็กอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ไม่ซ้ำเติมแต่ต้องให้โอกาสเด็ก

Tag : ห้ามไล่ออกนักเรียนท้อง ไม่ไล่ออก