จิตอาสา จ.สิงห์บุรี ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

Views

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โครงการ "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยตลอดจนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย