เที่ยวรับหนาวยอดภูเรือ จ.เลย

วันที่ 15 ต.ค. 2561 เวลา 12:02 น.

Views

รายงานสดจากอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย : วันนี้เป็นอีกวันช่วงวันหยุดยาว 3 วัน นักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปรับลมหนาว พร้อมเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พึ่งเปิดตัวบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดภูเรือ จังหวัดเลย...