เดินหน้าประเทศไทย : วัด พลังขับเคลื่อนสู่ชุมชน-สังคมเข้มแข็ง

วันที่ 15 ต.ค. 2561 เวลา 18:44 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : วัด พลังขับเคลื่อนสู่ชุมชน-สังคมเข้มแข็ง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
พิธีกร : อรวรรณ เผือกไธสง
แขกรับเชิญ : สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง/เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด จ.เชียงใหม่

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 ตค 61 วัด พลังขับเคลื่อนสู่ชุมชน สังคมเข้มแข็ง อรวรรณ เผือกไธสง