กกต.หารือ 12 หน่วยงาน เตรียมเลือก สว.

วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ 1 ร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด  กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในขั้นตอนการรับสมัคร การคัดเลือก การดูแลรักษาความปลอดภัย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

จากการรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จนถึงขณะนี้มีองค์กรที่มาลงทะเบียนแล้ว 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธรรมนิติ, สมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, มูลนิธินิติศาสตร์ มสธ. โดยการรับลงทะเบียนจะมีไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคมนี้