คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการเปิดตลาด อบต.หนองปรือ ตอนที่ 1

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

ปลัด อบต.หนองปรือ รับปากกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ว่าอยู่ระหว่างแก้ไขงานก่อสร้างและจะเปิดตลาดให้ชาวบ้านมีพื้นที่ค้าขายตามวัตถุประสงค์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ขณะที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเปิดใช้งานทั้งที่สร้างเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 สาเหตุที่ปล่อยทิ้งจนกลายเป็นที่อาศัยของนกมานาน 1 ปี เนื่องจากงบประมาณในการติดตั้งระบบประปาไม่เพียงพอ ตั้งงบไว้ 50,000 บาท แต่ทำจริง 70,000 บาท ขณะที่โครงการนี้ใช้งบประมาณ 9,800,000 บาท 

สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานตลาดวันที่ 17 ตุลาคม ปีเดียวกัน ได้รับคำชี้แจงจากนายก อบต.หนองปรือ ว่าเปิดค้าขายได้เพียง 5 วัน ก็ต้องปิดตัวทั้งที่ไม่เก็บค่าเช่า 

อะไรคือสาเหตุให้การบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ ไม่ประสบความสำเร็จ นายก อบต.หนองปรือ เปิดใจกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และคอลัมน์หมายเลข 7 ระหว่างลงพื้นที่วันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

น่าสังเกตว่าการก่อสร้างตลาดแห่งนี้ไม่มีการออกแบบ แต่นำแบบมาจากเว็บไซต์ตลาดชุมชนในภาคอีสาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพชาวบ้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดย ผอ.กองช่าง อบต.หนองปรือ ยอมรับข้อมูลนี้..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7