พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 1 และคลอง 2 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 19:50 น.

Views

ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ก่อนจะแยกย้ายไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทำความสะอาด เก็บขยะ วัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น รังสิตคลอง 1 เริ่มตั้งแต่สะพานวังทอง คลอง 1 ถึงจุดเชื่อมคลอง 2 ซอยจามร 31/1 ระยะทาง 4.15 กิโลเมตร และรังสิตคลอง 2 เริ่มตั้งแต่คลอง 2 ถึงจุดเชื่อมถนนคลองหกวา ระยะทาง 6.56 กิโลเมตร แยกออกเป็นโซนเอ ริมคลองทิศตะวันตก, โซนบี ในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และโซนซี ริมคลองทิศตะวันออก เพื่อให้ประชาชนร่วมทำความดีสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่สะอาดตา

Tag : หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ