รายงานพิเศษ : 70 ปี ยูนิเซฟประเทศไทย

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 09:05 น.

Views

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของยูนิเซฟ ประเทศไทย 16 ศิลปินร่วมการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเป็นสื่อกลางแทนเสียงของเด็กไทยทุกคน และในปีนี้ไทยยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ประเทศนำร่องโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ที่ยูนิเซฟทั่วโลกจัดขึ้นเป็นปีแรก ติดตามจากรายงาน

โครงการเจนเนอเรชัน อันลิมิเต็ด (Generation Unlimited) เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม เป็นหนึ่งในโครงการขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (Unicef) โดยไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 ประเทศนำร่อง ที่เริ่มจัดทำโครงการนี้ ซึ่งเยาวชนจากทั่วประเทศได้ร่วมกันเสนอแนะปัญหาผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ และริเริ่มแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเอง และในครั้งนี้ นางเฮนเรียตตา เอช โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟ ได้เดินทางเข้าร่วมฟังแนวคิดของเยาวชน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยด้วย

สำหรับปัญหาที่เยาวชนในโครงการได้ร่วมเสนอแนะในครั้งนี้ มีทั้งปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ไปจนถึงปัญหาของผู้พิการ อย่างเช่นน้อง ๆ กลุ่มกล้าคิด พิชิตฝัน จากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมหาแนวทางให้นักเรียนตาบอดเข้าใจการเรียนการสอนบนกระดาน และมีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ เพื่อสามารถออกไปทำงานได้มากกว่าที่สังคมคาดหวัง

ในปีนี้ยังถือเป็นปีครบรอบ 70 ปี ของยูนิเซฟ ประเทศไทย โดย 16 ศิลปิน คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนเด็กไทยทุกคน ในโครงการอาร์ต ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์ (Art for the Future) ซึ่งผลงานทั้งหมดกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร อย่างเช่นที่บริเวณท่าเรือสี่พระยา นายจักรกฤษณ์ อนันตกุล ศิลปินวาดภาพประกอบ ใช้แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือ สื่อสารผ่านงานศิลปะเชิงบวก หวังให้เด็กใช้เวลากับหนังสือและครอบครัวมากขึ้น เพราะ 59 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ทั่วประเทศ มีหนังสือติดบ้านไม่ถึง 3 เล่ม

นางเฮนเรียตตา เอช โฟร์ เปิดเผยในโอกาสเยือนไทยครั้งนี้ว่า ตลอด 70 ปี ยูนิเซฟ และประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาโครงการสำหรับเด็กและเยาวชนมากมาย ทั้งด้านสาธารณสุขและการศึกษา อาทิ การผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ทั้งนี้ จากสถิติแรงงานปี 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี กว่า 1.3 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ทำงาน และไม่เคยผ่านการฝึกอบรบเพื่อพัฒนาทักษะใด ๆ โดย 2 ใน 3 คือเยาวชนหญิง

หลังผ่านมาแล้วกว่า 70 ปี ของยูนิเซฟ ประเทศไทย เป้าหมายต่อไปคือการนำเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษา และการจ้างงาน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tag : รอบรั้วรอบโลก รอบรั้วเอเชีย ยูนิเซฟ ประเทศไทย ยูนิเซฟ โครงการเจนเนอเรชัน อันลิมิเต็ด Generation Unlimited Unicef