พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แล้งจัด ! พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 7 แสนไร่

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 09:55 น.

Views

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ยังมีความโชคดีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บเกินกว่าร้อยละ 50 ของความจุ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 80 แต่สภาพอากาศยังแปรปรวน หลายพื้นที่ฝนไม่ตก และฝนทิ้งช่วง จนทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย เกษตรกรต่างได้รับความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจล่าสุด ขณะนี้พบว่าจังหวัดนครราชสีมา ปัญหาความแห้งแล้งมาเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้หลายหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และขาดแคลนน้ำในการเกษตร จึงสั่งให้เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้ประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ โดยมีพื้นการเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 700,000 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าวกว่า 550,000 ไร่ พืชสวนเกษตรอื่นๆ 150,000 ไร่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ เพื่อให้การช่วยเหลือชดเชย นาข้าวไร่ละ 1,100 บาท  พืชสวนเกษตรไร่ละ 1,400 บาท

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บอกว่าได้สั่งให้ทุกอำเภอ สำรองน้ำไว้ใช้ โดยเฉพาะการกั้นฝายประชารัฐให้ทุกอำเภอเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ  และเริ่มดำเนินการรับมือภัยแล้งตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ให้ทุกอำเภอทำข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำ รายงานมายังจังหวัดเพื่อจะได้สั่งการแก้ไขเมื่อถึงฤดูแล้งโดยยืนยันว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำใช้ไปถึงเดือนมิถุนายน 2562 และจะไม่มีหมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน

Tag : “โคราช”ประกาศภัยพิบัติแล้ว 14 อำเภอ จ.นครราชสีมา