ออกพรรษา ชมบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 11:41 น.

Views

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ออกตรวจติดตามความคืบหน้าในการเตรียมจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค โดยเฉพาะจุดที่ใช้สำหรับการแสดงประกอบแสงเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ปีนี้มีการใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์พญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นพื้นที่จัดการแสดง โดยขณะนี้ได้เริ่มสร้างเวที ฉากประกอบติดตั้งเครื่องเสียง ซึ่งพญานาคคู่ที่เป็นแลนด์มาร์กริมแม่น้ำโขงปีนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นฉากหลังของการแสดงแสงเสียง ซึ่งจะทำให้การแสดงยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา
 
สำหรับการแสดงประกอบแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่มาของบั้งไฟพญานาคตามความเชื่อของชาวหนองคาย ว่าเกิดจากพญานาคพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำในวันออกพรรษา โดยการแสดงชุดนี้เป็นไฮไลต์ของงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคก่อนจะได้ชมบั้งไฟพญานาคของจริงกลางแม่น้ำโขง ซึ่งมีนักแสดงจากชมรมนาฏศิลป์หนองคาย มากกว่า 300 คน ทำการแสดงในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2561นี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. และเป็นการแสดงที่ชาวหนองคาย และนักท่องเที่ยวประทับใจทุกครั้งที่ได้ชม
    
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ที่จะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการจัดเตรียมงาน คาดว่าจะมีความพร้อมก่อนถึงวันที่จะเริ่มงาน ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ขณะนี้มีการเตรียมการคืบหน้าไปมาก ส่วนที่อำเภอโพนพิสัย ก็มีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน

Tag : จัดเต็ม ! บั้งไฟพญานาค จ.พนองคาย