คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการเปิดตลาด อบต.หนองปรือ ตอนที่ 2

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายก  อบต.หนองปรือ ยอมรับกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส  ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนและคอลัมน์หมายเลข 7 ในระหว่างลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการใช้งาน ตลาดอบต.หนองปรือ วันที่ 10 ตุลาคมว่า เปิดค้าขายได้เพียง 5 วันเนื่องจากมีลูกค้าไม่ถึงร้อยคน ขณะที่จำนวนพ่อค้าแม่ค้าก็ลดลงตามลำดับ

นายพิศิษฐ์  ตั้งข้อสังเกต  สาเหตุที่การบริหารจัดการตลาดไม่ประสบความสำเร็จ

สำหรับตลาดอบต.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สตง.เข้าตรวจสอบพร้อมกับตลาดอีก 5 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับงบประมาณปีเดียวกัน  พร้อมแจ้งข้อสังเกตท้องถิ่นถึงความคุ้มค่า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สะท้อนแนวคิดการจัดทำโครงการตลาดชุมชน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7