คนไทยมีหวัง! เร่งวิจัยยารักษามะเร็ง ด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ราคาถูก

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายแพทย์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่กำลังเร่งวิจัยยารักษามะเร็ง ด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยไม่ต้องทำคีโม โดยได้นำผลงานวิจัยจากต่างประเทศมาต่อยอดวิจัย ซึ่งหลังจากทดลองมา 2 ปี ขณะนี้ผลงานวิจัยคืบหน้าไปมาก สามารถได้ตัวยาต้นแบบในหลอดทดลองแล้ว 1 ตัว

หลังจากนี้ก็จะเริ่มการทดลองสร้างตัวยาทดลองในหนูและในคนต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาทดลองในหนู 4 ปี จากนั้นจะใช้เวลาอีก 2 - 3 ปี ทดลองในคนและจะสามารถผลิตยามาใช้กับผู้ป่วยได้อีก 8 - 10 ปี

หากวิจัยสำเร็จคนไทยจะใช้ยานี้ได้ในราคา 20,000 – 100,000 บาท ซึ่งถูกกว่ายาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก เข็มละ 200,000 บาท ต้องฉีดทุก 3 สัปดาห์ ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี กว่าจะรักษาหายต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายแพทย์ไตรรักษ์ มั่นใจว่ายานี้จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ผลดี มีโอกาสหายป่วยสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ทำคีโมมาแล้วไม่ได้ผล จะมีโอกาสหายป่วยได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามในการทำวิจัยยารักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยไม่ต้องทำคีโม ต้องใช้เงินทุนทดลองมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เพียงพอ โดยงานวิจัยในขั้นตอน ต่อไปต้องใช้เงินทุนอีก 10 ล้านบาท จึงต้องตั้งกองทุนวิจัยยารักษามะเร็งขึ้น โดยเปิดรับเงินบริจาคสมทบงานวิจัยตัวยานี้ให้ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่ม : ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 408-004443-4 , บัญชีเงินบริจาคเพื่องานวิจัย

Tag : ยารักษามะเร็ง รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน