เดินหน้าประเทศไทย : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาชายแดนใต้

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 18:14 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาชายแดนใต้

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 18 ตค 61 ณิชกานต์ ผลเกตุ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาชายแดนใต้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ