สธ.ให้ 10 ล้านบาท หนุนงานวิจัยยาต้านมะเร็ง จากภูมิคุ้มกันร่างกาย

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนต่อยอดงานวิจัยยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์อย่างเต็มที่ หากวิจัยสำเร็จจะนำยานี้เข้าสู่ระบบบัตรทอง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน
 
วันนี้มีความคืบหน้า การวิจัยพัฒนาผลิตยาต้านทานรักษามะเร็ง จากภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพมาใช้ภายในประเทศ โดยเบื้องต้นได้สมทบเงินเข้ากองทุนวิจัย 10 ล้านบาท และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนอีก 3 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้วิจัยผลิตยา
              
สำหรับงานวิจัยการผลิตยาต้านรักษามะเร็งนี้ มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขไทยมาก เพราะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ และใช้ได้ผลดีในต่างประเทศมาแล้ว หากนำมาใช้ในประเทศได้จะช่วยลดการป่วย และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้มาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะผลักดันให้ยาชนิดนี้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพไทยด้วย
              
นอกจากประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ยาชนิดนี้ยังช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาให้กับประชาชน โดยเฉพาะยารักษามะเร็งที่มีมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายโดยรวมกว่า 150,000 ล้านบาท
              
นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยไม่หยุดชะงักก็จะนำเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคประชาชนมาใช้ก่อน

Tag : กระทรวงสาธารณสุข วิจัยยาต้านมะเร็ง ยาต้านมะเร็ง มะเร็ง ยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันร่างกายมนุษย์