พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดนครราชสีมาเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง 16 อำเภอ

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 05:10 น.

Views

ที่จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมเปิดเผยข้อมูลว่า ในปีนี้ หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้ชุมชนต่างๆ ไม่มีน้ำฝนมาเติมแหล่งเก็บกักน้ำที่เตรียมไว้ รวมทั้งมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง  ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปีหน้า ภัยแล้งอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ทางจังหวัดเตรียมประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 16 อำเภอ 106 ตำบล  1,206 หมู่บ้าน  ราษฎรประสบภัย  77,900 ราย  พื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว เสียหายไปแล้วกว่า 660,000 ไร่ และพืชไร่อีก 160,000  พร้อมเตรียมเงินทดรองราชการช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอ เตรียมสำรองน้ำอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะการผลิตน้ำประปา ให้เร่งสูบน้ำดิบเก็บกักสำรองไว้  พร้อมเร่งสำรวจหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือต่อไป  และหากช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมา ก็ขอให้ประชาชนเก็บกักน้ำเพื่อสำรองใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วย