ชาวบ้านลุ้นแม่เต่าตนุวางไข่ จ.ชุมพร

วันที่ 21 ต.ค. 2561 เวลา 07:57 น.

Views

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร บันทึกภาพแม่เต่าตนุ หนัก  80 กิโลกรัม อายุประมาณ 30 ปี ขึ้นชายหาดสะพลี หมู่ 5 เพื่อขุดหลุมทรายวางไข่ แต่ความลึกไม่พอ เนื่องจากติดเศษปูนซีเมนต์ ทำให้ต้องกลับลงทะเลไป สร้างความผิดหวังให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ที่เฝ้าลุ้นอยู่ห่างๆ

ชาวบ้าน ระบุ เคยเห็นแม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่ครั้งสุดท้าย ประมาณปี 2520 หรือเมื่อ 41 ปีที่แล้ว