กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีฟาร์มหมูปล่อยน้ำเสีย จ.สุรินทร์

วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 17:05 น.

Views

จากการนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้น้ำจากห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ หลังจากเกิดน้ำเน่าเสีย ที่คาดว่ามาจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเสียออกมา วันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องให้แล้ว

หลังจาก 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้รับหนังสือชี้แจงจาก กรมชลประทาน เกี่ยวกับปัญหาที่ชาวบ้านตำบลคอโค ตำบลนอกเมือง และตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย ซึ่งคาดว่าสาเหตุมาจากฟาร์มเลี้ยงหมูปล่อยน้ำเสียออกมา ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน และสัตว์น้ำลอยตายจำนวนมาก ซึ่ง 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำเสนอไปเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมานั้น

ทาง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ พบว่าบริเวณที่เกิดน้ำเน่าเสีย คือ ที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เริ่มตั้งแต่ หมู่ 5 ตำบลคอโค ไปจนถึงบ้านโคกจ๊ะ ตำบลท่าสว่าง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ระหว่างทางมีปลาและสัตว์น้ำหลายชนิดลอยตาย ส่งกลิ่นเหม็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบว่าค่าปริมาณแอมโมเนียในน้ำเกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นสาเหตุทำให้ปลาและสัตว์น้ำลอยตายดังกล่าว

ในเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้ให้การช่วยเหลือโดยเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อเจือจางปริมาณแอมโมเนียในน้ำ และรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ขอขอบคุณทาง กรมชลประทาน ที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวมาด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฟาร์มหมูปล่อยน้ำเสีย ฟาร์มปล่อยน้ำเสีย น้ำเสียจากฟาร์ม น้ำเสียจากฟาร์มหมู น้ำเสีย กรมชลประทาน สุรินทร์ เพิ่มการระบายน้ำ