พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มผู้ถูกตัดสิทธิ์สอบ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งประกาศสอบเข้า OTCC

วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

กลุ่มผู้ถูกตัดสิทธิ์สอบคัดเลือก ยื่นหนังสือขออุทธรณ์คำสั่ง และยืนยันหน่วยงานจัดสอบไม่เคยแจ้งล่วงหน้า ให้เขียนลายมือชื่อตัวบรรจง

ตัวแทนผู้เข้าสอบที่ถูกตัดสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน นำหนังสือขออุทธรณ์คำสั่ง ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือ OTCC ตามที่คณะกรรมการจัดสอบ ตัดสิทธิ์คนที่ลงชื่อด้วยลายเซ็น และเขียนตัวบรรจงกำกับในบัตรประจำตัวสอบ ไม่ได้เขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง

ผู้เข้าสอบเห็นว่าลายมือชื่อใช้เขียนแทนชื่อบุคคล จึงขัดแย้งกับคำว่า ตัวบรรจง ถือว่าประกาศไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรม อีกทั้ง SMS ที่ได้รับ แจ้งแต่ระเบียบการสอบทั่วไป ไม่ได้เตือนเรื่องนี้

ด้าน ผู้อำนวยการระดับสูงกรมการค้าภายใน ช่วยปฏิบัติการ OTCC จะรีบพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ถ้าผลสอบพบไม่เป็นธรรมจริง เป็นไปได้ที่จะจัดสอบใหม่

Tag : ประกาศสอบเข้า OTCC สอบเข้า OTCC สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลายมือชื่อตัวบรรจง ลายเซ็นตัวบรรจง