พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะกรรมการจัดงาน 23 ตุลา น้อมระลึกสมเด็จพระปิยมหาราช จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

ณ พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดสดับปกรณ์ถวายผ้าไตร และทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ คณะกรรมการจัดงาน 23 ตุลา น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช นำโดย อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองคณบดี คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยภาคเอกชน สมาคมสโมสรลูกเสือศิลปิน ข้าราชการและประชาชน ได้มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

งาน 23 ตุลาน้อมระลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราช จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 แสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศ พระราชกรณียกิจที่ทรงคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรตราบจนทุกวันนี้

Tag : วันปิยะ ปิยมหาราช