รายงานพิเศษ : 4 สังเวชนียสถาน ต้นกำเนิดศาสนาพุทธ

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

เยาวชนรุ่นใหม่ 30 คน เข้าพิธีบรรพชาหมู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณโพธิมณฑลพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และนี่ถือเป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธที่มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

สามเณร 30 รูป ออกเดินทางไปแสวงบุญต่อยังเมืองพาราณสี สังเวชนียสถานที่ 2 คือบริเวณ "เจาคันธีสถูป" เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์จำพรรษาที่แรก สามเณรทั้ง 30 รูปยังได้นั่งสมาธิภาวนา บริเวณที่พระพุทธองค์ได้ออกแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก

"เมืองกุสินารา" สังเวชนียสถานที่ 3 "มหาปรินิพานสถูป" มีลักษณะเป็นบาตรคว่ำสูงใหญ่ 3 ชั้น ด้านในมีพระพุทธรูปปางเสด็จบรรทม ครั้งสุดท้าย ภายในวิหารปรินิพพาน ซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าตั้งจิตอธิฐานว่า จะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีก

สังเวชนียสถานสุดท้ายคือ ที่เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ด้านในมีสระโบกขรณี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า มีรอยพระบาทประทับให้ได้สักการะ

"กรุงกบิลพัสดุ์" ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก มีการขุดพบตำนานการสร้างเมืองของพระเจ้าอโศกที่นี่ และยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้กับสามเณรราหุล ซึ่งถือเป็นสามเณรรูปแรกของโลก แบบอย่างที่ดีงาม

Tag : รายงานพิเศษ