อย.ยันมีมาตรฐานตรวจสอบน้ำปลา หลังถูกสหรัฐฯ กีดกัน

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 18:22 น.

Views

อย. เร่งทำหนังสือ ชี้แจงยืนยันมาตรฐานการผลิตน้ำปลาไทย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หลังสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามนำเข้าน้ำปลาไทยบางยี่ห้อ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า ประเด็นการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา หรือ FDA ห้ามนำเข้าน้ำปลาไทยบางยี่ห้อ ถือเป็นมาตรการปกติในการคัดกรองอาหารนำเข้า แต่เรื่องนี้ อย. จะเร่งทำหนังสือชี้แจงถึงข้อมูลมาตรฐานน้ำปลาไทยไปยัง FDA สหรัฐอเมริกา พร้อมทำความเข้าใจกับคนไทย ได้เข้าใจในมาตรฐานน้ำปลาไทยด้วย

ยืนยันได้ว่า อย.มีการตรวจสอบการผลิตน้ำปลาไทย ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย อีกทั้ง อย.เคยประชุมร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อวางมาตรการป้องกันการกีดกันทางการค้า

ขณะที่ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ประสานกับบริษัทที่ถูกห้ามนำเข้าน้ำปลาแล้ว เชื่อมั่นว่าผู้ผลิตจะแก้ไขปัญหาได้ ไม่มีผลกระทบกับการส่งออกน้ำปลาไทย

ด้าน รองศาสตราจารย์ วีระชัย พุทธวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า แบคทีเรียในน้ำปลาที่รายงาน FDA กล่าวอ้างว่าตรวจพบนั้น ตามกระบวนการหมักน้ำปลา และเทคโนโลยีถนอมอาหารที่มีความเค็มสูง และผ่านการฆ่าเชื้อในขั้นตอนการผลิต จะทำให้แบคทีเรียตายหมด ไม่ได้สะสมเป็นสารก่อมะเร็ง ตามที่สหรัฐอเมริกาหยิบยกมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า เรื่องนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ ร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นการเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำปลาไทย และห่วงโซ่การผลิตเกษตรกรและชาวประมง

Tag : น้ำปลาไทย ส่งออกน้ำปลา กีดกันทางการค้า อุตสาหกรรมน้ำปลาไทย สหรัฐห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย