สั่งรื้อรีสอร์ตภูทับเบิกให้แล้วเสร็จ 29 ต.ค. จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 18:24 น.

Views

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งรื้อถอนรีสอร์ตบนภูทับเบิก 3 แห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันจันทร์นี้ หลังผู้ประกอบการไม่รื้อถอนเองภายในเวลากำหนด

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาภูทับเบิก ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และโยธาธิการจังหวัด ได้ร่วมหารือเตรียมดำเนินการเข้ารื้อถอนรีสอร์ต บนภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า 3 แห่ง ก่อนวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคมนี้ หลังผู้ประกอบการไม่รื้อถอน ภายในระยะเวลา 30 วันที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย รีสอร์ตภูข้าวฟ่าง, ชิวแลนด์ และภูการ์เด้น นอกจากนั้นอัยการจังหวัด ยังมีคำสั่งฟ้องดำเนินคดีกับรีสอร์ตบ้านกลางหมอก ที่จะต้องดำเนินการรื้อถอนภายในห้วงเวลา 30 วัน หลังจากนี้ด้วย

หลังดำเนินการรื้อถอนรีสอร์ตบนภูทับเบิก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 35/59 แล้วเสร็จไปบางส่วนแล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ยังไม่ดำเนินการรื้อถอน ส่วนรีสอร์ตอีก 50 แห่ง ของชาวเขาเผ่าม้ง ที่สร้างบนพื้นที่ทำกิน ที่ได้รับการจัดสรรให้ ถือเป็นการใช้ประโยชน์ผิดเงื่อนไขจะต้องเข้ารับทราบข้อปฏิบัติ ตามแผนแม่บทพัฒนาภูทับเบิก ที่โยธาธิการผังเมืองจังหวัด ได้สำรวจและออกแบบไว้ ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะต้องปรับเปลี่ยนรีสอร์ตให้เป็นไปตามเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสั่งรื้อถอนเช่นเดียวกับรีสอร์ตแห่งอื่น ๆ

Tag : ภูทับเบิก รีสอร์ตเขาค้อ รีสอร์ตภูทับเบิก รื้อถอนรีสอร์ต เพชรบูรณ์