ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมงานรับบัวบางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ต่างเดินทางมาที่ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวงชั้นตรีเพื่อจับจองพื้นที่ ริมฝั่งคลองสำโรง ตั้งแต่ช่วงหน้าเทศบาลตำบลบางพลีใหญ่ ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ในปีนี้มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ประเพณีรับบัวของชาวบางพลี ถือเป็นความภาคภูมิใจ ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่จัดขึ้นทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช โดยเริ่มจากขบวนเรือหลวงพ่อโต และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เรือที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับประดาด้วยลายไทย มีเทวดาล้อมรอบ เคลื่อนขบวนจากหน้าเทศบาลตำบลบางพลีใหญ่ ติดตามด้วยขบวนเรืออีกหลายสิบลำ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประดับ รวมถึงการล้อเลียนเสียดสีสังคม และตลกขบขัน ไปตามคลองสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านที่มารอตั้งแต่เช้ามืดได้โยนบัวลงในเรือ

นอกจากขบวนเรือที่สวยงามแล้ว ยังมีการนำข้าวต้มลูกโยน ใส่เรือมาแจกให้ชาวบ้านสองฝั่งคลอง หรือปรับเปลี่ยนเป็นขนม และอาหารแห้งไปตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงบรรยากาศ และวิถีดั้งเดิมของคนริมคลองที่อบอุ่นไว้

ประเพณีรับบัว หรือโยนบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอำเภอบางพลีที่ในอดีต มีชาวบ้านหลายเชื้อชาติ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม