ยืนยันสหรัฐฯ ไม่ได้พบสารก่อมะเร็งในน้ำปลาไทย

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กรมประมงยืนยันว่า สหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย เพราะสุ่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง แต่ต้องการให้กระบวนการผลิตผ่านความร้อน

กรมประมงชี้แจงกรณีน้ำปลาไทยมีปัญหาการนำเข้าตลาดสหรัฐฯ ว่าสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA ได้ขึ้นบัญชี Import Alert ผู้ผลิตน้ำปลาไทยบางยี่ห้อ เพราะกระบวนการผลิตไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการความปลอดภัยของสหรัฐฯ อาจก่อให้เกิดสารโบทูลินัม และฮีสตามีนเกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

โดย FDA ได้เสนอให้ผู้ผลิตน้ำปลาไทยปรับกระบวนการผลิตให้ผ่านความร้อน หรือเสนอข้อมูลที่ยืนยันว่ากระบวนการผลิตน้ำปลาไทย สามารถป้องกันการเกิดสารพิษได้ ซึ่งทางโรงงานได้ส่งเอกสารชี้แจงแล้ว แต่ FDA ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสาร

ทั้งนี้ กรมประมงกำลังรวบรวมข้อมูลงานวิจัยการควบคุมกระบวนการหมักน้ำปลา ที่สามารถป้องกันการเกิดสารพิษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเสนอต่อ FDA โดยการผ่านความร้อน ผู้ผลิตไม่นิยม เพราะจะทำให้กลิ่นและรสน้ำปลาเปลี่ยน และการผลิตน้ำปลาใช้เกลือในปริมาณสูง สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อโรคและสารอันตรายได้ โดยยืนยันว่าการที่สหรัฐฯ ห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย ไม่ได้เป็นเพราะพบสารก่อมะเร็ง

ขณะที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรณี FDA แจ้งเตือนสินค้าถูกกักการนำเข้า หรือ Import Alert น้ำปลาไทยบางยี่ห้อ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าสามารถแก้ไขได้ ก็จะนำเข้าได้ตามปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งช่วยเหลือเอกชน และเจรจาให้ FDA ยกเลิกการกักสินค้าน้ำปลาไทย ซึ่งผู้ผลิตยินดีให้ตรวจสอบ

ด้าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ได้สุ่มตรวจน้ำปลาที่ผลิตในประเทศ 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และเตรียมเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจงเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร และทำความเข้าใจถึงมาตรฐานการตรวจสอบของ FDA

Tag : สารก่อมะเร็งในน้ำปลา สารก่อมะเร็ง น้ำปลา สหรัฐห้ามนำเข้าน้ำปลาไทย ห้ามนำเข้าน้ำปลา