แพทย์จุฬาฯ เริ่มวิจัยยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ ระยะ 2 เปิดรับบริจาคต่อเนื่อง

วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 06:52 น.

Views

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มวิจัยยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ ระยะที่ 2 ทันที หลังได้รับเงินบริจาคเพียงพอที่จะใช้วิจัยในระยะนี้แล้ว และยังเปิดรับบริจาคต่อเพื่อใช้วิจัยในระยะต่อไป

ความคืบหน้าการวิจัยผลิตยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ หรือ ยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง หลังได้รับเงินบริจาคกว่า 33 ล้านบาท ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จะเดินหน้าวิจัยในระยะที่ 2 ทันที โดยจะวิจัยพัฒนายาแอนติบอดีต้นแบบ ที่ผลิตได้จากเซลล์หนูทดลอง ให้มีความคล้ายคลึงกับแอนติบอดีของมนุษย์ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ทุนวิจัยประมาณ 10 ล้านบาท ใช้เวลาวิจัย 1 ปี

หากประสบความสำเร็จและมีทุนวิจัยเพียงพอ ก็จะเริ่มวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการผลิตยาในโรงงานเพื่อให้ได้ยาในปริมาณมาก ขั้นตอนนี้ต้องใช้เงินทุนอีกประมาณ 200 ล้านบาท ใช้เวลาวิจัย 18 เดือน

หลังจากนั้น จะเข้าสู่การวิจัยระยะที่ 4 ซึ่งเป็นการทดสอบยาในสัตว์ทดลอง เพื่อดูประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยา ขั้นตอนนี้ใช้เวลาทดสอบประมาณ 2 ปี ใช้เงินทุน 100-200 ล้านบาท และในขั้นตอนสุดท้าย จะนำยาต้านมะเร็งชนิดนี้มาทดลองใช้กับคน ใช้เวลาดำเนินการ 4-5 ปี และต้องการเงินวิจัยอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท

ดังนั้น คณะวิจัยจึงจำเป็นต้องเปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้การวิจัยประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน

Tag : สนามข่าว 7 สี ยาภูมิคุ้มกันรักษามะเร็ง ยารักษามะเร็ง ยาต้านมะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาต้านมะเร็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง บริจาควิจัยยาต้านมะเร็ง ยาต้านมะเร็ง จุฬา กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง