ยอดผิดนัดชำระหนี้พิโกไฟแนนซ์ เติบโตขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของไทย ประจำเดือนกันยายน 2561 ภายใต้การปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ 309 รายทั่วประเทศ โดยจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36 %ต่อปี ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่เริ่มปล่อยสินเชื่อ เกือบ 1 ปี มียอดสินเชื่อคงค้างล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ 16,110 บัญชี คิดเป็นเงินกว่า 418 ล้านบาทแล้ว จากจำนวนผู้ขอสินเชื่อ 35,731 บัญชี เป็นเงินกว่า 952 ล้านบาท โดยสินเชื่อค้างชำระ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน มี 1,124 บัญชี ส่วนยอดค้างชำระเกิน 3 เดือน มีสูงถึง 329 บัญชี

ขณะที่การปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อรายย่อย รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.85 % ต่อเดือน ซึ่งล่าสุดยอดอนุมัติสินเชื่อ จนถึงเดือนกันยายน มีทั้งสิ้น 358,478 ราย เป็นเงินกว่า 16,064 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นสินเชื่อที่อนุมัติให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อมุ่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 24,573 ราย เป็นเงินกว่า 1,082 ล้านบาท

ขณะที่การจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมาย ล่าสุดสามารถจับกุมผู้กระทำผิดรวมทั้งสิ้น 4,162 คน