จับประเด็นเป็นข่าว : ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง งานยากที่ต้องทำ

วันที่ 27 ต.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ยังมีอีกหลายแนวทางที่นอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ติดตามในจับประเด็นเป็นข่าวกับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ความพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่กำหนดให้เจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เป็นหนึ่งในมาตรการดูแลคุ้มครองให้สัตว์อยู่ได้ คนปลอดภัย ปลอดโรค ซึ่งกรมปศุสัตว์จะทำพร้อมกับการทำหมันสุนัข แมวจรจัดให้หมดภายในปี 2563

ทันทีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ และมีรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เริ่มจากสุนัขและแมว ตัวละ 450 บาท เสียงคัดค้านดังขึ้นทันที จนรัฐบาลต้องยอมถอยออกไปตั้งหลัก ขอเวลาทบทวนร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อน
              
ที่มาที่ไปของร่างกฎหมายที่บังคับให้เจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน ก็เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดีไม่ถูกทอดทิ้ง และคนในสังคมปลอดโรค โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า
              
ข้อมูลของกรมปศุสัตว์พบปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้งมากขึ้น สุนัขที่มีอยู่ประมาณ 9 ล้านตัว ถูกทิ้งจรจัดถึง 1 ล้านตัว และพบสุนัข แมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าถึง 800 ตัว ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้น และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในไทยแล้ว 11 คน ทั่วโลกกว่า 160 คน

เมื่อทั้งคนและสัตว์ป่วย และตายมากขึ้น ทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาสัตว์จรจัด ที่ผ่านมาไทยก็ทำแล้ว ทั้งการขึ้นทะเบียนฝั่งชิปในตัวสุนัข การฉีดวัคซีนฟรี แต่ก็ล้มเหลว เพราะยังขาดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแลปัญหานี้

เสียงคัดค้าน ร่างกฎหมายให้เจ้าของต้องมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ดังกว่าเสียงสนับสนุน ทำให้วันนี้ยังไม่ชัดเจนว่า ร่างกฎหมายนี้จะเดินหน้าต่อ หรือถอยหลังกลับไปทบทวน แต่ไม่ว่าจะมีกฎหมายใช้บังคับหรือไม่ หน้าที่ของกรมปศุสัตว์และทุกหน่วยงาน ยังต้องดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
              
โดยกรมปศุสัตว์ มีแผนจะทำหมันสุนัขและแมว เร่ร่อนให้ครบทุกตัวภายในปี 2563 และจะนำสุนัขเร่ร่อนไปเลี้ยงยัง บ้านพักสัตว์ ที่ตอนนี้มีอยู่ 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และนครพนม ซึ่งก็มีแผนจะสร้างบ้านให้สุนัข แมวเร่ร่อนอีก 5 จังหวัด

หน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานครก็มีแผนดูแลสัตว์เร่ร่อนเช่นกัน และคงทำอย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งการทำหมัน ฉีควัคซีนและนำสุนัข แมวเร่ร่อนไปดูแลยังศูนย์พักพิงที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครและที่จังหวัดอุทัยธานี

สัตว์เลี้ยง คือหน้าที่ของเจ้าของที่นำมาเลี้ยงดูอยู่แล้ว ดังนั้น ก่อนจะนำสัตว์ 1 ชีวิตมาดูแล ต้องคิด วางแผน ดูความพร้อมของตัวเองให้ดีก่อน สุนัขหรือแมวที่เราตัดสินใจจะเลี้ยงแล้ว ต้องอยู่ให้เราดูแลอีกหลายปี ถ้าไม่พร้อมอย่าซื้อมาทิ้งขว้างเลย หนึ่งชีวิตก็ต้องการดูแลเช่นกัน

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง