News

สั่งลดระดับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก จ.เชียงใหม่

กรณีทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดรอยรั่ว 2-3 จุด ประมาณ 30-80 เซนติเมตร จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ทำนบดินตามแนวท่อส่งน้ำต้านแรงดันน้ำไม่ไหว ทะลักออกจากรูรั่วอย่างรุนแรง

ล่าสุด นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย ผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำห้วยพริก และ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เหตุของรอยรั่วเกิดจากการซึมตามแนวท่อส่งน้ำ จึงแนะนำเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย ให้ลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริกลงให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย จากนั้นก็จะอุดรอยรั่วด้วยกระสอบทรายทับด้วยหินขนาดใหญ่ ป้องกันไม่ให้น้ำพัดเม็ดดินจากทำนบดิน ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก และจะเสริมสร้างความแข็งแรง และป้องกันในระยะยาว ด้วยการทำกาลักน้ำ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำอีกด้วย