News

ประกวดริ้วขบวนรับนักกีฬาแห่งชาติ จ.เชียงราย

ภาพริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมจาก 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน นี้ ได้เคลื่อนไปตามถนนบรรพปราการผ่านแยกประตูสลี  มุ่งหน้าไปที่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ  "หอนาฬิกา" ที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
              
ทุกขบวน  ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ให้วิจิตรสวยงาม ท่ามกลางสายตาของชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวจำนวนมากและผลการตัดสิน   ริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1,000,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ  เป็นของอำเภอดอยหลวง รับเงินรางวัล 500,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นของอำเภอพาน รับเงินรางวัล 300,000บาท
              
หลังจากนี้ทั้ง 3 ริ้วขบวนจะไปโชว์ความสวยงามที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย 1  วัน  กับอีก  1 คืนก่อนที่จะนำกลับไปโชว์ต่อหน้าที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ เพื่อรอเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้