คอลัมน์หมายเลข 7 : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเผยผลสอบรถดูดฝุ่นจอดทิ้ง

วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ซึ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ชี้แจงว่า คณะกรรมการสอบสวนโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น 78 คันวงเงิน 82 ล้านบาท ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนที่แล้วแต่งตั้งเพื่อหาข้อเท็จจริงสรุปผลสอบสวนเบื้องต้น แล้วแต่ต้องให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาก่อน
              
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังระบุหลักปฏิบัติหากท้องถิ่นต้องการส่งคืนรถดูดฝุ่นให้จังหวัดสุโขทัย ต้องส่งมอบในสภาพสมบูรณ์ แต่อาจติดขัดด้วยเหตุผลเกี่ยวกับอะไหล่และงบประมาณซ่อมแซม จึงต้องรอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยชี้ขาด
              
การตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจัดซื้อปีงบประมาณ 2552 เพื่อมอบให้ อบต.และเทศบาลรวม 13 แห่งในจังหวัดสุโขทัยยืมไปทำความสะอาดทั้งที่ไม่ได้ขอสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นชุมชนน่าอยู่ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่แผนงานนี้ไม่บรรลุผล ชาวบ้านจึงส่งข้อมูลร้องเรียนให้ สตง.ช่วยตรวจสอบ จึงขยายผลร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน พบหลักฐานรถดูดฝุ่นโครงการนี้ทั้งหมด จอดทิ้งไม่ได้ใช้งานจึงพังเสียหาย ท้องถิ่นนำไปใช้ไม่ได้ผลไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ขอส่งคืนแต่จังหวัดสุโขทัยไม่รับคืนรถดูดฝุ่น สตง. จึงส่งหนังสือแจ้งขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบตั้งแต่ปี 2558
              
คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น จังหวัดสุโขทัย จนมีบทสรุปและผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7