เพชรหอมสงสัย : ปัญหากลับรถในที่ห้าม แยกโคกมะตูม จ.พิษณุโลก

วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 13:57 น.

Views

ที่ แยกโคกมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตรงแยกมีป้ายห้ามกลับรถชัดเจน แต่ก็เห็นว่าทั้งรถเล็ก รถใหญ่ ยังคงกลับรถคาป้ายห้ามกันรัว ๆ รถที่ขับมาช้า ๆ ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ากลับรถกะทันหันแบบนี้ อันตราย

เอ...กลับรถคาป้ายห้ามแบบนี้ ก็ได้เหรอ

กลับรถในที่ห้าม ปรับไม่เกิน 500 บาท

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน เพชรหอมสงสัย กลับรถในที่ห้าม กลับรถในที่ห้าม แยกโคกมะตูม แยกโคกมะตูม