News

ภาพเป็นข่าว : ช่างตัดผมรุ่นจิ๋ว รับตัดผมเพื่อนนักเรียน เริ่มต้นที่ 5 บาท

ช่างตัดผมรุ่นจิ๋ว อายุ 11 ขวบ แต่มีความสามารถรับตัดผมให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนในโรงเรียน คิดค่าตัดแสนถูก แค่ 5 บาท

ช่างตัดผมรุ่นจิ๋ว ทั้ง 3 คน แห่งร้านตัดผมบำเพ็ญบุญบาร์เบอร์ ของโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ จ.ชัยนาท ที่กำลังขะมักเขม้นกับการให้บริการตัดผมทรงนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียนชายในโรงเรียน ที่ต่างทยอยไปขอใช้บริการ หลังจากโรงเรียนเปิดเทอมเป็นวันแรก

โดยช่างตัดผมรุ่นจิ๋ว 3 คนนี้ เป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้เข้ารับการอบรมอาชีพการตัดผมมาเปิดร้านบาร์เบอร์ในโรงเรียน เด็ก ป.1-3 ราคาหัวละ 5 บาท ส่วนนักเรียนชั้น ป.4-6 ราคาหัวละ 10 บาท แต่ถ้าเด็กคนไหนไม่มีเงินจ่ายก็จะตัดให้ฟรี แต่ต้องให้เด็กคนนั้นไปบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเป็นการทดแทน

อาจารย์บอกว่าเป็นความรู้นอกตำราเรียน ตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อนาคตจะฝึกช่างเสริมสวยผู้หญิงมาเพิ่มเติมด้วย จะได้ให้บริการกับนักเรียนหญิง