คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการแก้ไขปัญหาอาคารเรียนร้าง

วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สะท้อนปัญหาร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน พบความชำรุดเสียหาย มูลนกกองสะสมจนหนา นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ยอมรับยังไม่เคยเปิดการเรียนการสอนเลย

หลังปรากฏเป็นข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายนายอำเภอวัดสิงห์ ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ให้เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

แต่จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า วันที่ 26 ตุลาคม เทศบาลตำบลวัดสิงห์ เพิ่งตั้งกรรมการสอบสวน อีก 60 วัน จึงจะทราบผล

ส่วนแผนการใช้งานเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะย้ายเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ บางส่วนมาเรียนที่นี่ในปีการศึกษาหน้า ต้องเปลี่ยนแผนปรับปรุงเป็นบ้านมั่นคง สำหรับผู้มีรายได้น้อยแทน หลังจำนวนเด็กนักเรียนไม่เพียงพอ


นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกต ยังติดปัญหาทั้งโครงสร้างอาคาร และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความชัดเจน 

โครงการนี้เกิดขึ้นในสมัยผู้บริหารคนก่อน ซึ่งเป็นบิดาของนายกเทศมนตรี คนปัจจุบัน ก่อสร้างปี 2552, 2554 และปี 2555 ตามลำดับ รวมงบประมาณกว่า 28 ล้านบาท โดยนายกเทศมนตรี ชี้แจงเข้ารับตำแหน่งปี 2555 หลังทำสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว แต่การปล่อยให้ทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความดูแลได้รับความเสียหาย ผู้บริหารต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7