คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางซื่อ

วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งข้อสังเกตหลังประธานชุมชนสอบถามชาวบ้านเพื่อรวบรวมรายชื่อจ้างทาสีรั้วกั้นคลอง ระยะทาง 45 เมตร ค่าแรงวันละ 320 บาท จำนวน 20 คนแต่สุดท้ายไปจ้างผู้รับเหมา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม- วันที่ 25 กันยายนจากการสังเกต พบว่า มีการทาสีรั้วสลับกัน บางจุดยังไม่ได้ทา ขณะที่บางจุดทาสีทั้งที่รั้วเหล็กเริ่มผุกร่อน
              
คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของประชาชน
              
ประธานชุมชนคลองบางซื่อ ระบุผู้รับเหมายังทาสีไม่เสร็จ เนื่องจากชาวบ้านคัดค้าน
              
ส่วนที่ไม่ดำเนินการซ่อมแซมรั้วที่ชำรุดก่อนทาสีก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้านในชุมชนแล้ว
              
ทั้งนี้เป็นงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนวงเงิน  100,000 บาท ขณะเดียวกันยังมีโครงการติดตั้งเสียงตามเสียงงบประมาณ 100,000 บาทโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตการใช้งานที่อาจไม่คุ้มค่า 
              
ทางออกของเรื่องนี้ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7