จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

วันที่ 4 พ.ย. 2561 เวลา 01:40 น.

Views

นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ มีชาวลาวเวียง หรือกลุ่มคนลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง อาศัยอยู่ จึงมีวิถีชีวิตแตกต่างจากที่อื่นและมีร้านค้าต่างๆ ที่ตกแต่งสวยงาม ย้อนยุค ชาวบ้านแต่งกายด้วยเสื้อพื้นเมืองของชาวลาวเวียง ต้อนรับนักท่องเที่ยว