เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 พ.ย. 2561 เวลา 18:44 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : กิติ แซ่ผ่าน
แขกรับเชิญ : ธาราจันทร์ สินธุพรหม คุณครูประจำโครงการ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม, พิมพ์หลิน ตั้งอิสราวุฒิกุล ผู้จัดการร้านฝายกวางวิทยาคม ค๊อฟฟี่, สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ กรรมการผู้จัดการ S Design Group

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 4 พย 61 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 4 พย 61 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 กิติ แซ่ผ่าน ธาราจันทร์ สินธุพรหม คุณครูประจำโครงการ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พิมพ์หลิน ตั้งอิสราวุฒิกุล ผู้จัดการร้านฝายกวางวิทยาคม ค๊อฟฟี่ สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ กรรมการผู้จัดการ S Design Group