News

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : กิติ แซ่ผ่าน
แขกรับเชิญ : ธาราจันทร์ สินธุพรหม คุณครูประจำโครงการ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม, พิมพ์หลิน ตั้งอิสราวุฒิกุล ผู้จัดการร้านฝายกวางวิทยาคม ค๊อฟฟี่, สุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ กรรมการผู้จัดการ S Design Group