คอลัมน์หมายเลข 7 : ป้ายประชาสัมพันธ์ LED บนเกาะเกร็ด อธิบดีกรมศิลปากร ระบุทำผิดกฎหมาย

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 06:56 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบเงินแผ่นดินเกือบ 45 ล้านบาท ที่ใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ใช้เงินแผ่นดินก่อสร้างลานกีฬาในที่ดินเอกชน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจเงินปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเกร็ด เกาะเกร็ด นนทบุรี ตรวจเงินก่อสร้างลานกีฬา ตรวจเงินก่อสร้างลานกีฬา ปทุมธานี สร้างลานกีฬาในที่ดินเอกชน ป้าย LED เกาะเกร็ด