คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจป้าย LED บนเกาะเกร็ด ตอนที่ 1

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ว่าได้รับข้อมูลร้องเรียนขอให้ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ LED บนเกาะเกร็ด ใกล้กับเจดีย์เอียงในเขตวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี วงเงินกว่า 23 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด วงเงิน 45 ล้านบาท จากงบประมาณประจำปี 2558 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการ เริ่มก่อสร้างวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ส่งมอบงาน 24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการนี้จึงไม่เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด หรือ อบต.เกาะเกร็ด

การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร ตามกฎหมาย ทั้งที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว            

ปัญหานี้อธิบดีกรมศิลปากร จะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ขณะที่พระราชญาณมงคล เจ้าอาวาสวัปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ยอมรับอนุญาตให้ก่อสร้างป้ายดังกล่าวในเขตพื้นที่วัด

วันพรุ่งนี้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนเกาะเกร็ด รวมทั้งแนวทางแก้ไข..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7