Green Report : นำน้ำเสียบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

แม้ว่า "น้ำ" ในประเทศไทยจะมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ที่ต้องมีการซื้อน้ำกินน้ำใช้ แต่จากปัญหาโลกร้อน ที่ส่งผลสภาพภูมิอากาศแปรปรวน บางปีฝนมากจนเกิดน้ำท่วม บางปีแล้งจัดจนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทำให้นักวิจัยไทยเห็นถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการนำน้ำเสีย ที่บำบัดแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้อีก
              
เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ซ้ำ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอ "บึงประดิษฐ์" ที่ใช้โมเดลจากแหลมผักเบี้ย มาใช้จัดการน้ำเสีย ให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยวิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ
              
วิธีการ คือ จะขุดบ่อพักน้ำเสีย จากนั้นปลูกพืช ด้วยชั้นหิน กรวด หรือดินปนทราย เช่น ต้นกก หรือต้นธูปฤาษี เพื่อดักฟอสเฟต และไนโตรเจน
              
ถึงแม้วิธีการนี้จะบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพน้ำ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และต้องใช้พื้นที่มาก แต่ก็ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะที่นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ชุมชน เมืองท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม ซึ่งจากนี้นักวิจัยจะศึกษาต่อยอดถึงรูปแบบ "บึงประดิษฐ์" ให้ดูกลมกลืน สวยงาม เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป
              
ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เสนอสารเร่งการเกิดตะกอน และ "เทคโนโลยีเมมเบรน" ซึ่งเป็นนวัตกรรมคล้ายกับการกรองน้ำ มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีรูพรุน สามารถกรองดักตะกอน จุลินทรีย์ และแบคทีเรีย ได้ ดังนั้นน้ำที่ได้จากกการบำบัดจึงมีคุณภาพสูง นำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยไม่สูญเสียน้ำเดิม แก้ปัญหาคุณภาพน้ำได้ดีกว่าเดิมถึง 3 เท่า
              
เทคโนโลยีเมมเบรน เหมาะกับการนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหญ่ เพราะมีค่าใช้จ่าย และงานวิจัยชิ้นนี้ ก็จะต้องพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ทั่วไปต่อไปอีก
              
ภาพรวมการบำบัดน้ำเสียของชุมชนทั่วประเทศของไทย ที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียได้แค่ 40 เปอร์เซ็นต์ จากเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องบำบัดได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะชุมชนแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา และท่าจีน
              
ดังนั้นเวทีการประชุมนี้ ไทยจึงได้ร่วมเสนอ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการบำบัดน้ำเสียกับนานาชาติ อย่างสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ที่มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ เพื่อช่วยพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของไทยให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน
              
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เริ่มทำได้ทันที ซึ่งนักวิจัย ระบุ อุปสรรคสำคัญของบ้านเรา คือน้ำราคาถูกยังเข้าถึงง่าย จึงทำให้ยังไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควร แต่จากนี้ผลพวงจากปัญหาโลกร้อน ที่คาดเดาได้ยาก เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือ บริหารจัดการน้ำตั้งแต่เนิ่นๆ

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report