พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเร่งวางแผน แก้ปัญหาไข่ไก่-ปาล์มราคาตก

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

รัฐบาลเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คาดไข่ไก่ราคากลับสู่ภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งเร่งระบายสต็อกปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มขณะนี้ ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยตามกลไกตลาด ไม่ใช่ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ซึ่งเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำให้ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นโดยเร็ว ด้วยการระบายสต็อกไข่ไก่ในระบบ และไข่ไก่หน้าฟาร์มรวมกว่า 20 ล้านฟอง วางจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ้กบอร์ด ปรับลดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ลงอีก 10% ในปีหน้า เพื่อรักษาปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ และปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

เช่นเดียวกับปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านราคาปุ๋ย เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

ขณะที่ คณะอนุกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำน้ำมันปาล์มดิบอีก 160,000 ตันต่อปี ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อปรับสมดุลสต็อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น วงเงินงบประมาณกลาง 525 ล้านบาท

ด้าน กระทรวงพลังงาน เตรียมเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซล หมุนเร็วจาก B10 เป็น B20 และเพิ่มหัวจ่ายภายในสถานีบริการให้มากขึ้นด้วย

Tag : ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาไข่ ราคาปาล์ม ราคาไข่ตก ราคาปาล์มตก ร้านธงฟ้าประชารัฐ สต็อกปาล์มน้ำมัน