คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจป้าย LED บนเกาะเกร็ด ตอนที่ 2

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่ที่เห็นนี้ อยู่บนเกาะเกร็ดเขตวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี ประชาชนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม เพราะอยู่ใกล้กับเจดีย์เอียง โบราณสถานอายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์ หรือ Landmark ของเกาะเกร็ด รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระอัยยิกา

ป้าย LED นี้ อยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด งบเกือบ 45 ล้านบาท เฉพาะค่าป้าย LED กว่า 23 ล้านบาท ใช้งบจากจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบให้จังหวัดนนทบุรีจัดทำ แล้วเสร็จปี 2559 เทศบาลนครปากเกร็ด และ อบต.เกาะเกร็ด จึงไม่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบของคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ประชาชน ยังพบว่าป้าย LED ไม่เคยเปิดใช้งาน มีแค่เปิดทดสอบระบบไฟซึ่งกระทบต่อการเดินเรือ

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้ข้อแนะนำว่า ควรย้ายป้าย LED นี้ไปก่อสร้างที่อื่น

ด้านเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ไม่ขัดข้องแต่ให้ข้อมูลว่าทั้งป้ายประชาสัมพันธ์และศาลาเรือนไทย 3 หลัง ที่ก่อสร้างในเขตวัด จังหวัดนนทบุรี ยังไม่ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7