พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครม.เคาะ!!! งดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว 60 วัน

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 17:09 น.

Views

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา หรือ ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2652 (60 วัน) ให้กับนักท่องเที่ยว ในกลุ่ม 21 ประเทศ และ เพิ่มไต้หวัน ด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวไทยอีก

Tag : ครม. นักท่องเที่ยวจีน วีซ่า