พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สาธารณสุขเร่งรณรงค์จังหวัดชายแดนใต้วัคซีนโรคหัดไม่มีส่วนผสมของหมู

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 18:33 น.

Views

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคหัดใน พื้นที่5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ว่า วัคซีนป้องกันโรคไม่ได้มีส่วนผสมของหมูตามที่ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจอย่างผิดๆมาโดยตลอด

นับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้ว 14 ราย จากผู้ป่วยที่มีจำนวนทั้งหมดกว่า 1,500 เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเชื่อว่า การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อเดิมๆของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่า วัคซีนป้องกันโรคมีส่วนผสมที่ทำมาจากหมู จึงปฏิเสธที่จะให้ลูกหลานของตนเองฉีดวัคซีน ทางการจึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่มีส่วนผสมที่ทำจากหมูอย่างแน่นอน

โรคหัดป้องกันด้วยการฉัดวัคซีน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปีครึ่งโดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคคางทูม, หัด, หัดเยอรมัน (MMR)

Tag : จังหวัดชายแดนใต้ วัคซีน หมู ไทย