พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.55 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทอดพระเนตรงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale Krabi 2018" ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด "สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย และเป็นการยกระดับงานศิลปกรรมร่วมสมัย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังเป็นการเปิดโลกศิลปกรรมร่วมสมัยให้ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องงานศิลปะเพิ่มเติมจากศิลปะในท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำหรับงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติระดับโลก จัดมาแล้วกว่า 120 ปี กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ทั้งในยุโรปและเอเชีย ซึ่งงาน "Thailand Biennale Krabi 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้พื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติในการจัดแสดงผลงานศิลปะ มีศิลปินไทยและต่างประเทศ 70 คน จาก 33 ประเทศ นำผลงาน 341 ชิ้น มาจัดแสดงตามสถานที่สำคัญ เช่น ที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีผลงานศิลปะที่น่าสนใจ อาทิ ประติมากรรมรูปสัตว์ ชื่อ "Anima" เป็นการผสมผสานศิลปะของไทยและเวียดนาม เน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ภายนอกปั้นด้วยดินเหนียวเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง หมี เสือ ส่วนด้านในปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์เป็นรูปกินรี สร้างสรรค์โดยศิลปินกระบี่และศิลปินชาวเวียดนาม ใช้เวลาในการสร้างชิ้นงาน 11 วัน ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีพื้นที่ 65,000 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีธารน้ำไหลลอดภูเขา ภายในถ้ำมีศิลปะภาพเขียนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสมัยโบราณ ทั้งยังมีพรรณไม้หลายชนิด และมีต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก เช่น ต้นศรีตรัง, ต้นตะเคียนทอง

เวลา 12.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภออ่าวลึก ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถ ซุ้มประตูเรือนแก้ว และซุ้มหน้าต่างเรือนแก้วที่ชำรุด มียอดเงิน 6,128,048.25 บาท ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

วัดราษฎร์รังสรรค์ เดิมชื่อ วัดบ้านอ่าวลึกใต้ต้นประดู่ แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลาดใต้ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี 2456 โดยรองอำมาตย์ตรีลาวัณวุฒิกร เอียด บุรนันท์ และเมื่อปี 2516 นายรังสรรค์ บรรณกิจพีรพล นายอำเภอในขณะนั้น ได้อาราธนา พระครูสุเมธีธรรมประสาท คง ฐิตธมฺโม จากวัดในอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มาเป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดราษฎร์รังสรรค์" ต่อมาปี 2514-2518 ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และในปี 2535 ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2489 ปัจจุบันมี พระครูโสภิตธรรมนิเทศ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 28 รูป และสามเณร 1 รูป ภายในวัดมีเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลา 100 ปี กุฏิสงฆ์ ศาลาบูรพาจารย์ และอาคารศูนย์ I.C.T. ชุมชนประจำตำบลอ่าวลึกใต้ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของพระภิกษุสงฆ์และประชาชน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ Thailand Biennale Krabi 2018 ผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย วัดราษฎร์รังสรรค์