สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงยังนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาแล้ว

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงยังนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เยือนสหรัฐอเมริกา