องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รับไฟพระฤกษ์

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 รับไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ที่จังหวัดเชียงราย

Tag : องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ น้ำกกเกมส์