News

ขโมยชุม! ช่วงราคาข้าวพุ่งสูง แนะชาวนาตากข้าวไม่เกิน 2 แดด ป้องกันการถูกขโมย

ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น ขโมยก็เยอะขึ้นตามไปด้วย ทางการแนะชาวนา ตากข้าวไล่ความชื้นเพียง 2 แดด แล้วรีบเก็บ เพื่อป้องกันถูกขโมยข้าว

ระยะนี้ใครได้ขับรถผ่านไปจังหวัดร้อยเอ็ด เขตทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอเกษตรวิสัย จะเห็นว่าตามข้างทางบริเวณถนนเชื่อมหมู่บ้าน ทั้งสายหลัก สายรอง จะมีข้าวเปลือกวางตากอยู่บนถนนตลอดทั้งทาง บางแห่งข้าวมีปริมาณมาก ต้องขยายลานตากกินพื้นที่ถนนไปเกือบครึ่ง บางจุดมีการตั้งป้ายเตือน เพื่อให้รถขับผ่านด้วยความระมัดระวัง ไม่ทับข้าวเปลือกจนเสียหาย เนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น ทำให้ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาตากจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำสั่งมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กำชับผู้นำท้องถิ่นแต่ละอำเภอ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสมาขโมยข้าว และแนะนำว่าควรตากข้าวไม่เกิน 2 แดด หรือ 2 วัน จะเป็นความชื้นที่เหมาะสม ไม่ทำให้ข้าวแห้งกรอบจนเสียคุณภาพ