พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทุ่งทานตะวันบาน จ.ลพบุรี

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  จังหวัดลพบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวต้องรู้จักคือทุ่งทานตะวันบานในช่วงนี้ ไปจนถึงเดือนมกราคม โดยจะเดินทางกันมาเป็นครอบครัว เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และในวันหยุดช่วงเทศกาล

ที่แปลงปลูกทานตะวัน ในพื้นที่ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วงเกษตรอำเภอหนองม่วง  ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทานตะวัน  หลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก โดยเน้นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยว ที่จะใช้เส้นทางหลัก คือ ถนนพหลโยธิน และทางหลวงหมายเลข  1  ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือ และภาคอีสาน ตั้งแต่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง ที่จะมีการปลูกทานตะวัน ตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและซื้อผลผลิตทางการเกษตรเป็นของฝาก  ที่ชาวบ้านในพื้นที่ ได้นำผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป สินค้าแปรรูปการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน มาจำหน่ายสร้างรายได้

เมื่อนักท่องเที่ยว ได้ชมความงามของทุ่งทานตะวันแล้ว ก็จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งผู้ที่ได้มาสัมผัส ได้บอกถึงเคล็ดลับ ในการที่จะได้ภาพสวย ๆ กลับไป