พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มคนมือบอน แบบมีประโยชน์ จ.มหาสารคาม

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

เป็นภาพที่วัยรุ่นประมาณ 10 คน รวมตัวกันในชื่อกลุ่มคนมือบอน สร้างผลงานศิลปะบนกำแพง หรือที่เรียกกันว่า Street Art บนกำแพงด้านหลังสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งบริเวณนี้มักมีผู้นำขยะมาทิ้งเป็นประจำ และส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว จนมีการห้ามทิ้งขยะแต่ก็ยังมีผู้นำขยะมาทิ้งอยู่ ทางกลุ่มจึงเกิดความคิดและสร้างผลงานนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาว่าขอร้องไม่ให้มาทิ้งขยะตรงจุดนี้
              
มือบอนแบบนี้ก็ดีนะ เรียกว่าเป็นมือบอนที่มีประโยชน์จริงๆ