พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่จับชาวเมียนมาปลอมเอกสารราชการ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 00:59 น.

Views

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่า จากการตรวจสอบเอกสารเดินทางของผู้ต้องหา พบว่ามีการปลอมแปลงหนังสือต้นทาง และพบวีซ่าปลอม เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการรายละ 8,050 บาท ซึ่งเอกสารที่ปลอมแปลง มีลักษณะคล้ายกัน แต่แตกต่างกัน ตรงเลขรหัส ใบเสร็จ และเนื้อกระดาษ รวมถึงหัวเข็มที่ใช้พิมพ์ตัวอักษร ซึ่งสามารถจับกุมแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้ 30 คน แยกเป็นชาวเมียนมาร์ 21 คน และชาวลาว 1 คน      

ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และต้องสอบสวนขยายผลว่า จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นการใช้เอกสารราชการปลอม